Klauzula niedozwolona 6582 XVII AmC 614/13

Numer klauzuli:
6582
Data wyroku:
2015-02-17
Data wpisu:
2016-08-30
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego objętego ubezpieczeniem, o którym mowa w punkcie 23 powyżej, Pożyczkobiorca niniejszym upoważnia każdego lekarza, szpital, zakład ubezpieczeń lub osobę, która posiada dane o jego zdrowiu do udzielenia [...] informacji o przebytych przez niego chorobach, pobytach w szpitalu, poradach lekarskich i diagnozach medycznych oraz leczeniu, któremu został poddany

Kolejne klauzule

2016-08-30

6581 XVII AmC 953/16

Spory jakie mogą pojawić się między stronami, będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla...

2016-08-30

6583 XVII AmC 29773/13

Sprzedawca zapewnia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danyc...