Klauzula niedozwolona 6591 XVII AmC 26/15

Numer klauzuli:
6591
Data wyroku:
2016-05-23
Data wpisu:
2016-09-05
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

powierzchnia Lokalu może ulec zmianie nie więcej niż o 5% (pięć procent) i w takim przypadku uważa się, że Lokal wykonano zgodnie z niniejszą umową i Stronom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy z powołaniem się na tę okoliczność

Kolejne klauzule

2016-09-05

6590 XVII AmC 1160/13

Ponieważ jednak decyzję o uprawnieniu do danego rodzaju odprawy celnej importowanych samochodów w...

2016-09-05

6592 XVII AmC 26/15

Strony również zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdyby ostateczna powierzchnia balkonu i tar...