Klauzula niedozwolona 6592 XVII AmC 26/15

Numer klauzuli:
6592
Data wyroku:
2016-05-23
Data wpisu:
2016-09-05
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Strony również zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdyby ostateczna powierzchnia balkonu i tarasu była mniejsza lub większa w stosunku do powierzchni określonej w § 2 ust. 2 i pkt 2 powyżej, wówczas Strony uznają, iż balkon i taras będą wykonane zgodnie z niniejszą umową, a różnica ta nie będzie stanowiła podstawy do jakichkolwiek wzajemnych roszczeń Stron

Kolejne klauzule

2016-09-05

6591 XVII AmC 26/15

powierzchnia Lokalu może ulec zmianie nie więcej niż o 5% (pięć procent) i w takim przypadku uw...

2016-09-05

6593 XVII AmC 26/15

Stwierdzone i zapisane w protokole Odbioru Lokalu wady i usterki zostaną usunięte przez Sprzedają...