Klauzula niedozwolona 6596 XVII AmC 26/15

Numer klauzuli:
6596
Data wyroku:
2016-05-23
Data wpisu:
2016-09-05
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

albo od umowy nie odstępować i wówczas Sprzedający zobowiązany będzie zapłacić na rzecz kupującego karę umowną w wys. 0,01% (jedna setna procenta) Ceny za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 3% Ceny…

Kolejne klauzule

2016-09-05

6595 XVII AmC 26/15

kupujący może w terminie najdalej do 31.01.2012 r. od niniejszej umowy odstąpić. W przypadku ods...

2016-09-05

6597 XVII AmC 26/15

Strony zgodnie postanawiają, że każdej z nich należna będzie tylko jedna kara umowna w przypadk...