Klauzula niedozwolona 6605 XVII AmC 12650/12

Numer klauzuli:
6605
Data wyroku:
2015-02-03
Data wpisu:
2016-09-22
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

W razie nieotrzymania Rachunku Telekomunikacyjnego w terminie, w którym Rachunek Telekomunikacyjny był zwykle doręczany Abonentowi, Abonent powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Operatora, jednak nie później niż w terminie 14 dni.Niedostarczenie przez Operatora Rachunku Telekomunikacyjnego nie zwalnia Abonenta od obowiazku terminowego uregulowania należności wobec Operatora

Kolejne klauzule

2016-09-22

6604 XVII AmC 750/16

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca ...

2016-09-22

6606 XVII AmC 685/16

Odbierając przesyłkę Klient jest zobowiązany sprawdzić jej stan w obecności pracownika Poczty...