Klauzula niedozwolona 6606 XVII AmC 685/16

Numer klauzuli:
6606
Data wyroku:
2016-06-23
Data wpisu:
2016-09-22
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Odbierając przesyłkę Klient jest zobowiązany sprawdzić jej stan w obecności pracownika Poczty Polskiej/firmy kurierskiej, niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację dla firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie Sklep. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki

Kolejne klauzule

2016-09-22

6605 XVII AmC 12650/12

W razie nieotrzymania Rachunku Telekomunikacyjnego w terminie, w którym Rachunek Telekomunikacyjny ...

2016-09-22

6607 XVII AmC 19652/13

W razie niezgodności towar z umową zakupione produkty należy niezwłocznie poinformować o tym ob...