Klauzula niedozwolona 6607 XVII AmC 19652/13

Numer klauzuli:
6607
Data wyroku:
2016-01-25
Data wpisu:
2016-09-22
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W razie niezgodności towar z umową zakupione produkty należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę sklepu (drogą elektroniczną lub telefoniczną) i odesłać na adres sprzedawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki

Kolejne klauzule

2016-09-22

6606 XVII AmC 685/16

Odbierając przesyłkę Klient jest zobowiązany sprawdzić jej stan w obecności pracownika Poczty...

2016-09-23

6608 XVII AmC 934/16

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest właściwy rzeczowo Sąd dla miejsca siedziby Sprze...