Klauzula niedozwolona 6608 XVII AmC 934/16

Numer klauzuli:
6608
Data wyroku:
2016-07-12
Data wpisu:
2016-09-23
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest właściwy rzeczowo Sąd dla miejsca siedziby Sprzedawcy

Kolejne klauzule

2016-09-22

6607 XVII AmC 19652/13

W razie niezgodności towar z umową zakupione produkty należy niezwłocznie poinformować o tym ob...

2016-09-23

6609 XVII AmC 762/16

Sprawdzenie stanu przesyłki, przy odbiorze jest koniecznym warunkiem dla ewentualnych roszczeń Kli...