Klauzula niedozwolona 6609 XVII AmC 762/16

Numer klauzuli:
6609
Data wyroku:
2016-07-20
Data wpisu:
2016-09-23
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sprawdzenie stanu przesyłki, przy odbiorze jest koniecznym warunkiem dla ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki lub jej części podczas transportu

Kolejne klauzule

2016-09-23

6608 XVII AmC 934/16

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest właściwy rzeczowo Sąd dla miejsca siedziby Sprze...

2016-09-23

6610 XVII AmC 1162/13

Cena sprzedaży ulegnie zmianie w przypadku (…) zmian cen katalogowych samochodu ustalanych przez ...