Klauzula niedozwolona 6611 XVII AmC 40443/13

Numer klauzuli:
6611
Data wyroku:
2016-01-27
Data wpisu:
2016-09-23
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Nie będą rozpatrywane reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu

Kolejne klauzule

2016-09-23

6610 XVII AmC 1162/13

Cena sprzedaży ulegnie zmianie w przypadku (…) zmian cen katalogowych samochodu ustalanych przez ...

2016-09-23

6612 XVII AmC 544/16

Za opóźnienie w dostawie, wynikłe z winy przewoźnika sklep nie odpowiada...