Klauzula niedozwolona 6612 XVII AmC 544/16

Numer klauzuli:
6612
Data wyroku:
2016-06-14
Data wpisu:
2016-09-23
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Za opóźnienie w dostawie, wynikłe z winy przewoźnika sklep nie odpowiada

Kolejne klauzule

2016-09-23

6611 XVII AmC 40443/13

Nie będą rozpatrywane reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transport...

2016-09-23

6613 XVII AmC 717/16

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...