Klauzula niedozwolona 6613 XVII AmC 717/16

Numer klauzuli:
6613
Data wyroku:
2016-06-28
Data wpisu:
2016-09-23
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego

Kolejne klauzule

2016-09-23

6612 XVII AmC 544/16

Za opóźnienie w dostawie, wynikłe z winy przewoźnika sklep nie odpowiada...

2016-09-23

6614 XVII AmC 733/16

Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginalną fakturę lub paragon...