Klauzula niedozwolona 6614 XVII AmC 733/16

Numer klauzuli:
6614
Data wyroku:
2016-07-12
Data wpisu:
2016-09-23
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginalną fakturę lub paragon

Kolejne klauzule

2016-09-23

6613 XVII AmC 717/16

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...

2016-09-23

6615 XVII AmC 761/16

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem, a konsu...