Klauzula niedozwolona 6649 XVII AmC 843/16

Numer klauzuli:
6649
Data wyroku:
2016-08-03
Data wpisu:
2016-08-06
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz kompletności dostawy będą rozpatrywane tylko po sprawdzeniu towaru w obecności kuriera przy odbiorze. Bezwględnie warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisany wraz z kurierem protokół szkody w momencie odbioru towaru i dostarczenie protokołu na adres firmy poczta w terminie 5 dni. Po tym czasie Klient traci prawo do złożenia reklamacji z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. Bez protokołu szkody żadne reklamacje nie będą rozpatrywane

Kolejne klauzule

2016-06-06

6648 XVII AmC 18272/13

W przypadku rezygnacji klient dostarcza towar na własny koszt, do przesyłki należy bezwzględnie ...

2016-02-06

6650 XVII AmC 12651/12

Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku ...