Klauzula niedozwolona 6650 XVII AmC 12651/12

Numer klauzuli:
6650
Data wyroku:
2015-02-03
Data wpisu:
2016-02-06
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku braku możliwości świadczenia Usług Telekomunikacyjnych podczas realizowania przez Abonenta połączeń w sieciach telekomunikacyjnych Operatorów Zagranicznych oraz sieciach innych operatorów

Kolejne klauzule

2016-08-06

6649 XVII AmC 843/16

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz kompletności dos...

2016-08-06

6651 XVII AmC 1158/16

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu będą roz...