Klauzula niedozwolona 6651 XVII AmC 1158/16

Numer klauzuli:
6651
Data wyroku:
2016-08-03
Data wpisu:
2016-08-06
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (kuriera)

Kolejne klauzule

2016-02-06

6650 XVII AmC 12651/12

Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku ...

2016-04-06

6652 XVII AmC 13805/12

Wszelkie regulacje związane z wysyłką towarów określone są w regulaminach firm wysyłkowych, k...