Klauzula niedozwolona 6667 XVII AmC 344/16

Numer klauzuli:
6667
Data wyroku:
2016-08-02
Data wpisu:
2016-08-12
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Rezygnacja z kursu następuje drogą pisemną i zobowiązuje do uiszczenia opłaty za cały kurs w terminie do 7 dni od zgłoszenia rezygnacji

Kolejne klauzule

2016-08-12

6666 XVII AmC 635/16

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z uwagi na okoliczności, kt...

2016-07-12

6668 XVII AmC 209/16

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...