Klauzula niedozwolona 6668 XVII AmC 209/16

Numer klauzuli:
6668
Data wyroku:
2016-07-01
Data wpisu:
2016-07-12
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego

Kolejne klauzule

2016-08-12

6667 XVII AmC 344/16

Rezygnacja z kursu następuje drogą pisemną i zobowiązuje do uiszczenia opłaty za cały kurs w t...

2016-06-12

6669 XVII AmC 75/16

Reklamacje ilościowe oraz stwierdzenie wad jawnych, takich jak np. uszkodzenia mechaniczne, pękni...