Klauzula niedozwolona 6669 XVII AmC 75/16

Numer klauzuli:
6669
Data wyroku:
2016-06-15
Data wpisu:
2016-06-12
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Reklamacje ilościowe oraz stwierdzenie wad jawnych, takich jak np. uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia i stłuczenie szkła, czy głębokie zarysowania powinny być zaznaczone w Protokole odbioru robót pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu

Kolejne klauzule

2016-07-12

6668 XVII AmC 209/16

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...

2016-07-12

6670 XVII AmC 752/16

Spory powstałe w wyniku realizacji Regulaminu Dostawcy będą załatwiane polubownie. W przypadku b...