Klauzula niedozwolona 6670 XVII AmC 752/16

Numer klauzuli:
6670
Data wyroku:
2016-07-20
Data wpisu:
2016-07-12
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Spory powstałe w wyniku realizacji Regulaminu Dostawcy będą załatwiane polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy

Kolejne klauzule

2016-06-12

6669 XVII AmC 75/16

Reklamacje ilościowe oraz stwierdzenie wad jawnych, takich jak np. uszkodzenia mechaniczne, pękni...

2016-06-12

6671 XVII AmC 141/15

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozp...