Klauzula niedozwolona 6671 XVII AmC 141/15

Numer klauzuli:
6671
Data wyroku:
2016-06-03
Data wpisu:
2016-06-12
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki

Kolejne klauzule

2016-07-12

6670 XVII AmC 752/16

Spory powstałe w wyniku realizacji Regulaminu Dostawcy będą załatwiane polubownie. W przypadku b...

2016-08-12

6672 XVII AmC 738/14

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozp...