Klauzula niedozwolona 6684 XVII AmC 13928/12

Numer klauzuli:
6684
Data wyroku:
2014-08-29
Data wpisu:
2016-11-24
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: a) nieuiszczenie przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; b) niezapewnienie przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z zamówionego samochodu

Kolejne klauzule

2016-11-24

6683 XVII AmC 20276/13

Sklep nie uwzględnia reklamacji wynikłych z uszkodzeń produktu podczas transportu. Sklep dokłada...

2016-11-24

6685 XVII AmC 40438/13

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...