Klauzula niedozwolona 6685 XVII AmC 40438/13

Numer klauzuli:
6685
Data wyroku:
2016-01-27
Data wpisu:
2016-11-24
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Kolejne klauzule

2016-11-24

6684 XVII AmC 13928/12

Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkac...

2016-11-24

6686 XVII AmC 13307/12

W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 2 dni przed terminem wynajmu lub w przyp...