Klauzula niedozwolona 6700 XVII AmC 452/16

Numer klauzuli:
6700
Data wyroku:
2016-05-24
Data wpisu:
2016-11-29
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłek, powstałe podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie na podstawie protokołu szkody sporządzonego w dniu odbioru przesyłki. Protokół powinien być podpisany przez kuriera (dostawcę) i Klienta.

Kolejne klauzule

2016-11-29

6699 XVII AmC 2637/14

Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu...

2016-12-05

6701 XVII AmC 466/16

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...