Klauzula niedozwolona 6701 XVII AmC 466/16

Numer klauzuli:
6701
Data wyroku:
2016-07-29
Data wpisu:
2016-12-05
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego

Kolejne klauzule

2016-11-29

6700 XVII AmC 452/16

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłek, powstałe podczas transportu, będą rozp...

2016-12-05

6702 XVII AmC 667/16

Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu są rozpatrywane po przedstawieniu protokołu re...