fb

Klauzula niedozwolona 6702 XVII AmC 667/16

Numer klauzuli:
6702
Data wyroku:
2016-09-28
Data wpisu:
2016-12-05
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu są rozpatrywane po przedstawieniu protokołu reklamacyjnego spisanego wraz z dostarczycielem. Należy dokładnie sprawdzić towar w obecności dostarczyciela.

Kolejne klauzule

2016-12-05

6701 XVII AmC 466/16

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...

2016-12-05

6703 XVII AmC 949/16

W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwan...