Klauzula niedozwolona 6717 XVII AmC 496/16

Numer klauzuli:
6717
Data wyroku:
2016-06-30
Data wpisu:
2016-12-21
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacją niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby firmy KUBI.

Kolejne klauzule

2016-12-21

6716 XVII AmC 662/16

Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firm kurierskic...

2016-12-21

6718 XVII AmC 697/16

Dostawa towarów: 4. (…) Sprzedawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wyd...