Klauzula niedozwolona 6718 XVII AmC 697/16

Numer klauzuli:
6718
Data wyroku:
2016-09-06
Data wpisu:
2016-12-21
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Dostawa towarów: 4. (…) Sprzedawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy.

Kolejne klauzule

2016-12-21

6717 XVII AmC 496/16

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacją niniejszego Regulaminu jest...

2016-12-21

6719 XVII AmC 355/16

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską or...