Klauzula niedozwolona 6731 XVII AmC 2964/14

Numer klauzuli:
6731
Data wyroku:
2016-09-02
Data wpisu:
2016-12-28
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

W szczególności POLKOMTEL może żądać wpłaty kaucji w poniższych wypadkach: (…) c. nie wywiązywania się lub nie wywiązywania się przez Klienta/Abonenta z obowiązków wynikających z innej umowy zawartej z POLKOMTEL lub innym podmiotem

Kolejne klauzule

2016-12-28

6730 XVII AmC 2964/14

W szczególności POLKOMTEL może żądać wpłaty kaucji w poniższych wypadkach: (…)...

2016-12-28

6732 XVII AmC 2964/14

POLKOMTEL ma prawo wezwać Klienta/Abonenta do uiszczenia kaucji za każdym razem w przypadku zaistn...