fb

Klauzula niedozwolona 6732 XVII AmC 2964/14

Numer klauzuli:
6732
Data wyroku:
2016-09-02
Data wpisu:
2016-12-28
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

POLKOMTEL ma prawo wezwać Klienta/Abonenta do uiszczenia kaucji za każdym razem w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej

Kolejne klauzule

2016-12-28

6731 XVII AmC 2964/14

W szczególności POLKOMTEL może żądać wpłaty kaucji w poniższych wypadkach: (…) c. nie wywi...

2016-12-28

6733 XVII AmC 2964/14

Wysokość kaucji nie przekroczy jednorazowo kwoty 7600 zł dla każdej karty SIM...