fb

Klauzula niedozwolona 6735 XVII AmC 2964/14

Numer klauzuli:
6735
Data wyroku:
2016-09-02
Data wpisu:
2016-12-28
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

POLKOMTEL ma prawo do zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zaprzestania świadczenia usług (w szczególności usług roamingu) lub odmowy umożliwienia skorzystania przez Abonenta z usług określonych w cenniku lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług, jeżeli Abonent odmówił wpłaty kaucji lub przekroczył wyznaczony termin na jej wpłatę.

Kolejne klauzule

2016-12-28

6734 XVII AmC 2964/14

Kaucja podlega zwrotowi w terminie ustalonym z Klientem/Abonentem w momencie żądania kaucji przez ...

2016-12-28

6736 XVII AmC 2964/14

Abonent zobowiązany jest niezwłocznie telefonicznie poinformować Dział Obsługi Klienta POLKOMTE...