Klauzula niedozwolona 6736 XVII AmC 2964/14

Numer klauzuli:
6736
Data wyroku:
2016-09-02
Data wpisu:
2016-12-28
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Abonent zobowiązany jest niezwłocznie telefonicznie poinformować Dział Obsługi Klienta POLKOMTEL o zagubieniu lub kradzieży karty SIM. POLKOMTEL potwierdza przyjęcie tej informacji i niezwłocznie zawiesza świadczenie wszelkich usług na 7 dni.

Kolejne klauzule

2016-12-28

6735 XVII AmC 2964/14

POLKOMTEL ma prawo do zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zaprzestania ...

2016-12-28

6737 XVII AmC 2964/14

Po upływie 7 dni liczonych od dnia następnego po dniu zgłoszenia faktu kradzieży lub zagubienia,...