Klauzula niedozwolona 6742 XVII AmC 305/16

Numer klauzuli:
6742
Data wyroku:
2016-09-07
Data wpisu:
2016-12-28
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w sytuacji gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy

Kolejne klauzule

2016-12-28

6741 XVII AmC 727/16

Wraz z odsyłanym produktem należy odesłać dowód zakupu, którym jest faktura VAT lub paragon or...

2016-12-28

6743 XVII AmC 730/16

Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obow...