Klauzula niedozwolona 6743 XVII AmC 730/16

Numer klauzuli:
6743
Data wyroku:
2016-07-29
Data wpisu:
2016-12-28
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego covart.pl

Kolejne klauzule

2016-12-28

6742 XVII AmC 305/16

Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w sytuacji g...

2016-12-28

6744 XVII AmC 1323/16

Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publika...