Klauzula niedozwolona 6750 XVII AmC 13887/12

Numer klauzuli:
6750
Data wyroku:
2015-01-27
Data wpisu:
2017-01-02
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostanie zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: a) nieuiszczenie przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; b) niezapewnienie przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu od dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z zamówionego samochodu

Kolejne klauzule

2017-01-02

6749 XVII AmC 658/16

Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ...

2017-01-02

6751 XVII AmC 1420/16

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży lub związanych z dzia...