Klauzula niedozwolona 6751 XVII AmC 1420/16

Numer klauzuli:
6751
Data wyroku:
2016-01-19
Data wpisu:
2017-01-02
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży lub związanych z działalnością Sklepu jest Sąd właściwy dla siedziby właściciela Sklepu.

Kolejne klauzule

2017-01-02

6750 XVII AmC 13887/12

Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostanie zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadka...

2017-01-02

6752 XVII AmC 1446/16

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...