fb

Klauzula niedozwolona 6768 XVII AmC 1341/16

Numer klauzuli:
6768
Data wyroku:
2016-01-06
Data wpisu:
2017-01-18
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z umowy zakupu sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy Darkfluid

Kolejne klauzule

2017-01-18

6767 XVII AmC 1318/16

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty op...

2017-01-18

6769 XVII AmC 1080/16

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacji niniejszego Regulaminu jest ...