Klauzula niedozwolona 6769 XVII AmC 1080/16

Numer klauzuli:
6769
Data wyroku:
2016-08-30
Data wpisu:
2017-01-18
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacji niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby [...]

Kolejne klauzule

2017-01-18

6768 XVII AmC 1341/16

Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z umowy zakupu sprzedaży jest sąd właś...

2017-01-18

6770 XVII AmC 1402/16

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a konsumen...