Klauzula niedozwolona 6773 XVII AmC 609/16

Numer klauzuli:
6773
Data wyroku:
2016-05-18
Data wpisu:
2017-01-18
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

Kolejne klauzule

2017-01-18

6772 XVII AmC 670/16

Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ...

2017-01-18

6774 XVII AmC 984/16

Dla wszelkich sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę...