Klauzula niedozwolona 6774 XVII AmC 984/16

Numer klauzuli:
6774
Data wyroku:
2016-09-27
Data wpisu:
2017-01-18
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Dla wszelkich sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia tychże usług właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy

Kolejne klauzule

2017-01-18

6773 XVII AmC 609/16

W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest s...

2017-01-18

6775 XVII AmC 1076/16

Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki w obecności pracownika Poczty Polskiej lub f...