Klauzula niedozwolona 4127 XVII AmC 5403/11

Numer klauzuli:
4127
Data wyroku:
2012-03-01
Data wpisu:
2012-12-13
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług Internetowych spowodowane: b. Przerwami w działaniu sieci innych operatorów

Kolejne klauzule

2012-12-13

4126 XVII AmC 420/12

W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o k...

2012-12-13

4128 XVII AmC 1914/11

W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w imprezie potrąca się: -10% ceny imprezy w raz...