Klauzula niedozwolona 4128 XVII AmC 1914/11

Numer klauzuli:
4128
Data wyroku:
2012-04-02
Data wpisu:
2012-12-13
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w imprezie potrąca się: -10% ceny imprezy w razie rezygnacji z udziału w imprezie w terminie powyżej 50 dni przed rozpoczęciem imprezy, - 20% ceny imprezy w razie rezygnacji pomiędzy 30-50 dni przed rozpoczęciem imprezy, - 40% ceny imprezy w razie rezygnacji pomiędzy 14-29 dni przed rozpoczęciem imprezy, - 60% ceny imprezy w razie rezygnacji pomiędzy 7-14 dni przed rozpoczęciem imprezy, - 80% ceny imprezy w razie rezygnacji pomiędzy 2-7 dni przed rozpoczęciem imprezy, -100% ceny imprezy w razie rezygnacji poniżej 2 dni przed rozpoczęciem imprezy

Kolejne klauzule

2012-12-13

4127 XVII AmC 5403/11

Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług Internetowych spowodowane: b. Przerwami w dz...

2012-12-13

4129 XVII AmC 1292/11

W razie odstąpienia od umowy Pożyczkodawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić poniesione prz...