Klauzula niedozwolona 4189 XVII AmC 3943/12

Numer klauzuli:
4189
Data wyroku:
2012-12-04
Data wpisu:
2013-01-17
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Umowa zostaje zrealizowana, a Pośrednik nabywa prawo do ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia w przypadku, gdy Zamawiający przekaże uzyskane od Pośrednika informacje osobom trzecim

Kolejne klauzule

2013-01-17

4188 XVII AmC 5686/11

Abonent nie może samowolnie dokonywać potrąceń od opłaty abonamentowej ani jakichkolwiek wymaga...

2013-01-17

4190 XVII AmC 3943/12

Rozwiązanie umowy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w p...