Klauzula niedozwolona 4190 XVII AmC 3943/12

Numer klauzuli:
4190
Data wyroku:
2012-12-04
Data wpisu:
2013-01-17
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Rozwiązanie umowy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w p. 3 niniejszej umowy

Kolejne klauzule

2013-01-17

4189 XVII AmC 3943/12

Umowa zostaje zrealizowana, a Pośrednik nabywa prawo do ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzeni...

2013-01-17

4191 XVII AmC 1161/11

[...] zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie...