Klauzula niedozwolona 4191 XVII AmC 1161/11

Numer klauzuli:
4191
Data wyroku:
2012-08-30
Data wpisu:
2013-01-17
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

[...] zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w tym serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie [...] i jej subdomenach

Kolejne klauzule

2013-01-17

4190 XVII AmC 3943/12

Rozwiązanie umowy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w p...

2013-01-17

4192 XVII AmC 1460/11

Wszelkie koszty postępowania sądowego lub windykacyjnego obciążają Abonenta...