Klauzula niedozwolona 4321 XVII AmC536/12

Numer klauzuli:
4321
Data wyroku:
2012-11-29
Data wpisu:
2013-02-27
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach określonych w ust.15

Kolejne klauzule

2013-02-27

4320 XVII AmC 535/12

Organizator nie bierze również odpowiedzialności za (…) usługi pocztowe, kurierskie (…) oraz...

2013-02-27

4322 XVII AmC 537/12

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator...