Klauzula niedozwolona 4322 XVII AmC 537/12

Numer klauzuli:
4322
Data wyroku:
2012-11-29
Data wpisu:
2013-02-27
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator

Kolejne klauzule

2013-02-27

4321 XVII AmC536/12

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu i zobowiązuje się do natychmiasto...

2013-02-27

4323 XVII AmC 2294/12

Wszystkie sprawy sporne, których nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygać będzi...