Klauzula niedozwolona 4326 XVII AmC 480/11

Numer klauzuli:
4326
Data wyroku:
2012-05-31
Data wpisu:
2013-02-27
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Bank zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania za przekroczenie z winy Banku terminu realizacji dyspozycji, o której mowa w ust.1, za każdy dzień zwłoki - w wysokości odsetek od kwoty nieprawidłowo wykonanej dyspozycji, obliczonych według stopy procentowej właściwej dla UNIKONTA

Kolejne klauzule

2013-02-27

4325 XVII AmC 5391/12

Klient zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przeds...

2013-03-07

4327 XVII AmC 480/12

16. Sklep [...] mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantuje, że prezentowane na stronie tow...