Klauzula niedozwolona 4325 XVII AmC 5391/12

Numer klauzuli:
4325
Data wyroku:
2012-12-06
Data wpisu:
2013-02-27
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Klient zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora umożliwiającym realizację programu imprezy, respektować postanowienia dotyczące transportu z/do miejsca docelowego oraz pobytu w hotelu oraz bezwzględnie przestrzegać miejsca i godzin zbiórek (...) W przypadku naruszenia powyżej wymienionych obowiązków przez Klienta, w szczególności niezastosowania się do wskazówek i poleceń przedstawicieli Organizatora, naruszania porządku imprezy zagrażającego innym uczestnikom imprezy, Organizator może rozwiązać z Klientem umowę w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji dalszy pobyt oraz powrót Klienta odbywa się na jego koszt

Kolejne klauzule

2013-02-27

4324 XVII AmC 5571/12

[...]. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie...

2013-02-27

4326 XVII AmC 480/11

Bank zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania za przekroczenie z winy Banku terminu realizacji dy...