Klauzula niedozwolona 4324 XVII AmC 5571/12

Numer klauzuli:
4324
Data wyroku:
2012-12-06
Data wpisu:
2013-02-27
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

[...]. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie

Kolejne klauzule

2013-02-27

4323 XVII AmC 2294/12

Wszystkie sprawy sporne, których nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygać będzi...

2013-02-27

4325 XVII AmC 5391/12

Klient zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przeds...